يک شنبه 1 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

قطعات اسقاطی و ضایعاتی شامل انواع آهن آلات، انواع سیم بکسل و 30 دستگاه انواع الکتروموتور در مجتمع معدنی سرب نخلک واقع در استان اصفهان (آگهی مزایده عمومی شماره 109-11 /97 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1397/11/02 تاریخ شروع: 1397/11/02 تاریخ پایان: 1397/11/13
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد قطعات اسقاطی و ضایعاتی شامل انواع آهن آلات، انواع سیم بکسل و 30 دستگاه انواع الکتروموتور در مجتمع معدنی سرب نخلک واقع در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 78.500.000 (هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید.
بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 2/11/97 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 13/11/97 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد179) بنام این شرکت به آدرس : اصفهان- شهرستان نائین- شهر انارک- کیلومتر 45 جاده انارک به چوپانان- مجتمع سرب نخلک مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز سه شنبه 27/11/97 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 12712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: