چهار شنبه 29 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش شمش آنتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان (آگهی مزایده عمومی شماره 81-8 /97 ت)
تاریخ : 1397/07/28 تاریخ شروع: 1397/07/30 تاریخ پایان: 1397/08/26
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش شمش آنتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان در 3 پارتی جداگانه 100 ، 500 و 1000 کیلوگرمی با عیار میانگین 1 ± 99 درصد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100971028000029 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با مقدار و تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح ذیل برگزار نماید :
6.000.000 (شش میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی 100 کیلوگرمی شمش آنتیموان
30.000.000( سی میلیون)ریال برای پیشنهاد پارتی 500 کیلوگرمی شمش آنتیموان
60.000.000( شصت میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی 1000 کیلوگرمی شمش آنتیموان

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 30/7/97 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 26/8/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 21412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: