شنبه 24 آذر 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 500 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت معدن شماره 2 گل گهر سیرجان (آگهی مزایده عمومی شماره 87-8 /96 ت)
تاریخ : 1396/08/20 تاریخ شروع: 1396/08/21 تاریخ پایان: 1396/09/04
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 500 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت معدن شماره 2 گل گهر سیرجان با عیار میانگین 50% (بصورت خشک) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100961028000025 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 15.700.000.000 (پانزده میلیارد و هفتصد میلیون ) ریال ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/8/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 4/9/96 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 5/9/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 42212345
تعداد آرا: 0

نظر شما: