چهار شنبه 1 خرداد 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش سنگ آهن منگنزدار در معدن چاه باشه 1 و 2 واقع در استان یزد (آگهی مزایده عمومی شماره 90-9 /97 ت)
تاریخ : 1397/09/07 تاریخ شروع: 1397/09/12 تاریخ پایان: 1397/09/24
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش سنگ آهن منگنز دار در معدن چاه باشه 1 و 2 واقع در استان یزد را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 1.200.000.000 (یک میلیارد و دویست میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 12/9/97 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 24/9/97 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد179) بنام این شرکت، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه نهم – امور حقوقی و قراردادها اتاق شماره 915 مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 8/10/97 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 27712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: