سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام 10000 متر عملیات حفاری ، مغزه گیری و پودری در استان های اصفهان ، زنجان، خراسان جنوبی و یزد (آگهی مناقصه عمومی شماره 20-2/97 ت)
تاریخ : 1397/03/02 تاریخ شروع: 1397/03/07 تاریخ پایان: 1397/03/20
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام 10000 متر عملیات حفاری ، مغزه گیری و پودری در استان های اصفهان ، زنجان، خراسان جنوبی و یزد با استفاده ازدستگاه های حفاری کارفرما را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000009 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.100.000.000 (یک میلیارد و یکصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 7/3/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 20/3/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 49012345
تعداد آرا: 0

نظر شما: