شنبه 4 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام عملیات حفاری، بارگیری، حمل و تخلیه ماده معدنی در بونکر تحویل گیرنده سنگ شکن و نیز جابجایی محصولات دانه بندی شده و بارگیری کلیه محصولات در مجتمع سنگ آهک پیربکران (آگهی مناقصه عمومی شماره 57-6 /97 ت)
تاریخ : 1397/06/10 تاریخ شروع: 1397/06/13 تاریخ پایان: 1397/06/24
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات حفاری، بارگیری، حمل و تخلیه ماده معدنی در بونکر تحویل گیرنده سنگ شکن و نیز جابجایی محصولات دانه بندی شده و بارگیری کلیه محصولات در مجتمع سنگ آهک پیربکران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000025 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 3.500.000.000 (سه میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 13/6/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه 24/6/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 19512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: