چهار شنبه 2 آبان 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام 15000 متر عملیات چاه پیمایی در محدوده های اکتشافی زغالسنگ استان خراسان جنوبی (آگهی مناقصه عمومی شماره 103-10/96 ت)
تاریخ : 1396/10/04 تاریخ شروع: 1396/10/09 تاریخ پایان: 1396/10/16
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام 15000 متر عملیات چاه پیمایی (با استفاده از دستگاه ژئوفیزیک کارفرما) در محدوده های اکتشافی زغالسنگ استان خراسان جنوبی (با تمرکز بر جنوب محدوده پروده 4) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000011 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 250.000.000 (دویست و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 9/10/96 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه 16/10/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 34412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: