شنبه 4 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 500 (پانصد) تن کک متالورژی تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند (آگهی مزایده عمومی شماره 76-7 /97 ت)
تاریخ : 1397/07/18 تاریخ شروع: 1397/07/23 تاریخ پایان: 1397/08/12
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 23/7/97 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 12/8/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تضمین شرکت در مزایده (ریال)

شرح

مقدار پارتی (تن)

150.000.000 (یکصد و پنجاه میلیون)

کک درشت دانه با دانه بندی 80-25 میلیمتر

250

100.000.000 (یکصد میلیون)

کک ریزدانه دیداستینگ با دانه بندی  5/0 0 میلیمتر

250


شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 500 (پانصد) تن کک متالورژی تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند در دو پارتی 250 تنی جداگانه با دانه بندی های مختلف را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100971028000026 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 13812345
تعداد آرا: 0

نظر شما: