چهار شنبه 1 خرداد 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

اجاره شش دستگاه وسائط نقلیه (در اختیار بدون راننده) برای استفاده در مجتمع سنگ آهن سیرجان (آگهی مناقصه عمومی شماره 73-7 /97 ت)
تاریخ : 1397/07/16 تاریخ شروع: 1397/07/21 تاریخ پایان: 1397/08/05
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی "اجاره شش دستگاه وسائط نقلیه (در اختیار بدون راننده) برای استفاده در مجتمع سنگ آهن سیرجان" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000033 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 750.000.000 (هفتصد و پنجاه میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/7/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 5/8/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 29312345
تعداد آرا: 0

نظر شما: