شنبه 4 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی (آگهی مناقصه عمومی شماره 115-11/96 ت)
تاریخ : 1396/11/02 تاریخ شروع: 1396/11/07 تاریخ پایان: 1396/11/15
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000018 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 3.500.000.000 (سه میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 7/11/96 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 15/11/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 59012345
تعداد آرا: 0

نظر شما: