شنبه 4 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام سرمایه گذاری جهت طراحی و احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم با ظرفیت 30 هزارتن سالانه در شهرستان الیگودرز استان لرستان (آگهی مزایده عمومی 112-10/96ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1396/10/24 تاریخ شروع: 1396/10/30 تاریخ پایان: 1396/11/10
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری جهت طراحی و احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم با ظرفیت 30 هزارتن سالانه (فاز اول حداقل 6000 تن) در شهرستان الیگودرز استان لرستان درقالب تشکیل شرکت مجری را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 4.000.000.000 (چهار میلیارد) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید.
بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 30/10/96 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 10/11/96 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 62112345
تعداد آرا: 0

نظر شما: