چهار شنبه 26 دي 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی به میزان مجموعاً 230 هزارمترمکعب (آگهی مناقصه عمومی شماره 132-12/96 ت)
تاریخ : 1396/12/15 تاریخ شروع: 1396/12/21 تاریخ پایان: 1397/01/15
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی به میزان مجموعاً 230 هزارمترمکعب (20،000مترمکعب ماده معدنی و 210،000 مترمکعب باطله) در مدت سه سال در معادن آنتیموان سفیدآبه و حیدرآباد واقع در استان سیستان و بلوچستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000026 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 800.000.000 (هشتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/12/96 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 15/1/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 43812345
تعداد آرا: 0

نظر شما: