جمعه 1 تير 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

خرید کک متالوژی به میزان 1000 تن برای مجتمع فروکروم جغتای (آگهی مناقصه عمومی 89-12/95 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1395/11/28 تاریخ شروع: 1395/11/30 تاریخ پایان: 1395/12/10
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید کک متالوژی به میزان 1000 تن با دانه بندی (15-5) میلی متر و 500 تن با دانه بندی (25-15) میلی متر را برای مجتمع فروکروم جغتای از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 30/11/95 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 10/12/95 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی- طبقه ششم- امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 21/12/95 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 83212345
تعداد آرا: 0

نظر شما: