سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 100 هزار تن سنگ آهن دانه بندی پر عیار مگنتیتی معدن چاه گز (آگهی مزایده عمومی شماره 14-2 /98 ت)
تاریخ : 1398/02/16 تاریخ شروع: 1398/02/21 تاریخ پایان: 1398/03/11
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 100 هزار تن سنگ آهن دانه بندی پر عیار مگنتیتی معدن چاه گز با عیار میانگین 60 درصد (بصورت خشک) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1098001028000005 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 8,500,000,000 (هشت میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/02/98 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 11/03/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 9112345
تعداد آرا: 0

نظر شما: