سه شنبه 29 خرداد 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

جذب سرمایه گذار، ارزیابی کیفی متقاضیان انجام "طرح گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی تمدید فراخوان عمومی شماره 43- 5 /96 ت)
تاریخ : 1396/06/12 تاریخ شروع: 1396/06/13 تاریخ پایان: 1396/06/19
پیرو آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شماره 43-5/96 ت مندرج در روزنامه های اطلاعات و ایران در تاریخ های 17 و 21/5/96 و روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ های 18 و 21/5/96، به اطلاع می رساند شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در نظر دارد از طریق برگزاری فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار، ارزیابی کیفی متقاضیان انجام "طرح گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک "را به یک شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله ضمن تمدید زمان خرید اسناد و تحویل مدارک مربوط به فراخوان مذکور ، از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند دعوت بعمل می آید از تاریخ 13/6/96 حداکثر تا ساعت 16 مورخ 19/6/96 جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر به آدرس تهران، بالاتر از میدان ولیعصر ، روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی ، طبقه ششم ،امور بازرگانی مراجعه و در صورت تمایل اسناد مذکور را به همراه مدارک اشاره شده در آن حداکثر تا ساعت 17 مورخ 1/7/96 در پاکت در بسته با ذکر موضوع فراخوان به دبیرخانه شرکت واقع در نیم طبقه آدرس فوق تحویل نمایند. (تلفن تماس مسئول مربوطه 84813483)نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 75712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: