جمعه 1 تير 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت معدن شماره 2 گل گهر سیرجان (آگهی مزایده عمومی شماره 32-4 /96 ت)
تاریخ : 1396/04/20 تاریخ شروع: 1396/04/24 تاریخ پایان: 1396/05/07
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت معدن شماره 2 گل گهر سیرجان با عیار میانگین 53% (بصورت خشک) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100961028000012 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 3.200.000.000 (سه میلیارد و دویست میلیون) ریال برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 24/4/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 7/5/96 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 8/5/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 53512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: