جمعه 1 تير 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام امورخدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران (آگهی مناقصه عمومی 38-5/96 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1396/05/02 تاریخ شروع: 1396/05/01 تاریخ پایان: 1396/05/07
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران و زیر مجموعه های آن و نیز دفتر اداری زنجان را از طریق مناقصه عمومی با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.800.000.000 (یک میلیارد و هشتصد میلیون) ریال ( واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی)اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 1/5/96 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 7/5/96 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 21/5/96 و تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه 22/5/96 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 35312345
تعداد آرا: 0

نظر شما: