جمعه 1 تير 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

اخبار

مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک مطرح کرد: بررسی برنامه های مجتمع در سال 96
تاریخ : 1396/01/15
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در بازدید هفته گذشته مدیرعامل این شرکت از مجتمع پتاس خور و بیابانک برنامه های این مجتمع در سال 96 بررسی شد.

مهندس علی علوی؛ مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک با بیان این مطلب گفت: بررسی عملکرد سال 95و نقاط قوت و ضعف مجتمع، بررسی برنامه اکتشاف مجتمع در سال 96 در تکمیل اکتشاف پلایای خور و میانی و شروع عملیات اکتشاف در پلایای مهرجان و شروع عملیات اجرای اکتشاف و انجام تست های آزمایشگاهی و پایلوت در سواحل چابهار و آب شیرین کن منطقه در بازدید هفته گذشته مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از مجتمع پتاس خور و بیابانک صورت گرفت.

وی در ادامه افزود: برنامه ریزی جهت شروع عملیات اجرای طرح توسعه مجتمع شامل کارخانه 30 هزار تنی کلرید کلسیم و 20 هرار تنی انواع نمک های خوراکی و درمانی، پیگیری شروع عملیات اجرایی طرح های توسعه ای مجتمع شامل کارخانه تولید سودکاستیک و سولفات پتاسیم که توسط بخش خصوصی صورت خواهد گرفت، بررسی طرح جامع گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک و نحوه ادامه فعالیت در زمینه استفاده از جاذبه های گردشگری مجتمع از جمله موضوعاتی بود که در جلسه 11 فروردین با حضور مدیرعامل ایمپاسکو مورد بررسی قرار گرفت.

علوی خاطر نشان کرد: کانال های جمع آوری شورابه و نحوه توسعه آنها در سال 96، استخرهای تبخیر خورشیدی و بررسی عملکرد سال 95و بررسی برنامه سال 96و بررسی مصوبات صورتجلسه کمیته کارنالیت از دیگر مواردی بود که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت.

مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک تصریح کرد: بازدید از آبشار نمکی پتاس و دهکده کمال آباد و بررسی طرح های گردشگری مجتمع در 5 منطقه نمونه و اضافه نمودن دو منطقه دپوی نمک و محدوده تولید ژیپس به طرح جامع مجتمع به دستور مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از دیگر موارد حایز اهمیت در این بازدید یک روزه بود.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 35312345
تعداد آرا: 0

نظر شما: