انجام ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری طرح تولید کربنات سدیم در شهرستان داراب (آگهی فراخوان عمومی شماره ۲۴-۳ /۹۸ ت)

سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به انجام ” ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری طرح تولید کربنات سدیم در شهرستان داراب ” اقدام نماید لذا از کلیه شرکت هایی که در این زمینه دارای سابقه و همچنین توان علمی، فنی، مهندسی و اجرایی می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ ۵/۳/۹۸ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۵/۳/۹۸ جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، روبروی سینما استقلال، شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی ، طبقه نهم ،اتاق ۹۱۵ مراجعه و در صورت تمایل اسناد مذکور را به همراه مدارک اشاره شده در آن حداکثر تا تاریخ ۸/۴/۹۸ در پاکت در بسته با ذکر موضوع فراخوان به دبیرخانه شرکت واقع در نیم طبقه آدرس فوق تحویل نمایند.