فروش ۲۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی پرعیار مگنتیتی معدن چاه گز (آگهی مزایده عمومی شماره ۸۲-۸ /۹۷ ت)

شنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فروش ۲۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی پر عیار مگنتیتی معدن چاه گز با عیار میانگین ۶۰ درصد (بصورت خشک) را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارده میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۳۰/۷/۹۷ وحداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۲/۸/۹۷ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی – طبقه ششم – امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۶/۸/۹۷ تعیین می گردد.